Arkiv för Inflammation

okt
27

Alzheimerstudier på patienter

Posted by: | Comments (10)

Nu har SVT gjort ett väldigt dåligt reportage på olika hälsokostaffärer och gått runt med en dold kamera för att dokumentera vad personalen på Hälsokostaffären säjer: ”Om hur man kan behandla en begynnande Alzheimer.”
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/storsta-kedjan-gor-om-internutbildning-efter-svt-s-granskning

Alla vet ju att ännu så länge kan inte Alzheimer botas. Big Pharma har gjort bortåt 400 olika studier och ingen av dessa har gett indikationer på någon effekt som kan säjas mildra “dimman” i hjärnan. Alltså inte ett steg åt rätt håll.

Numera vet vi dock genom Dale Bredesens Studie med kombinationsbehandling för att på alla sätt minska inflammation att man lyckats att ge patienten en bättre framtid. I studien som publicerats i Aging se följande

Aging (Albany NY). 2014 Sep; 6(9): 707–717.
Published online 2014 Sep 27. doi:
PMCID: PMC4221920

Reversal of cognitive decline: A novel therapeutic program

Dale E. Bredesen1,2
Author information ► Article notes ► Copyright and License information ►

Detta är den första studie som visar lovande resultat när man på allt sätt försöker att minska inflammationen som drabbar hjärnan. Det gäller att minska snabba kolhydrater, alltså socker och mjöl, som kraftigt bidrar till inflammationen. Vi vet idag att alla folksjukdomar beror på induktion av inflammation i kroppen genom intag av socker och snabba kolhydrater: Hjärta/kärl, Stroke, Diabetes, Alzheimers och även Cancer.

I den studie som Dale Bredesen gjort har man tagit 10 patienter som måste sluta sitt yrkesliv eftersom “komihåget” hade blivit för dåligt och sedan har man ändrat kosten och givit alla olika ämnen för att minimera inflammationen. Och ser man på efter nåt halvår så hade 9 av 10 patienter blivit så mycket bättre att dessa 9 kunde återgå till sitt arbete med mycket bättre komihåg. Detta är ju fantastiskt och måste dokumenteras i lite större grupper.

Men man vet att Alzheimers, som även kallas Diabetes 3 är kraftigt beroende av kosten sammansättning och Diabetiker 2 har dubbelt så mycket Alzheimers jfr med normala patienter utan Diabetes.

Tyvärr är ju läkare dåligt kunniga om kostens betydelse för vår hälsa – därför får man höra uttalanden som den läkare som intervjuas i programmet och säjer att det inte finns någon behandling för Alzheimers som fungerar, och så blir det förstås om man inte följer med i litteraturen och vet vad som händer – utan väntar på att få brev från Big Pharma hur man skall behandla.

En specialist i Sverige på Alzheimers säjer om Curcumin, att det är väl nånting man har i maten (Gurkmeja) “Det är bara påhitt” Det är skrämmande att höra sådan brist på kunskap – men man kan ju inget om kosten och tror heller inte att kosten har någon betydelse även om det skrivs mycket om hur paleokosten påverkar vårt liv. Men man måste då läsa det som publiceras i vetenskapen och allt det hittar man på pubmed – och man då söker på curcumin och Alzheimers och så hittar man flera hundra referenser, givetvis av varierande kvalitet. Men att Curcumin minskar inflammation är ju visat i massor av uppsatser i den Ayurvediska litteraturen som exempelvis Curcumin har i dessa vetenskapliga undersökningar gett upphov till spektakulära resultat.

Undersökningarna har väckt ett enormt intresse och curcumin har utmålats som en sorts mirakelmedicin. Och den huvudsakliga effekten är på Inflammation.

Det är en mycket intressant utveckling framåt, när mer och mer av effekterna kommer från kosten som inte dagens läkare ens har fattat, beroende på bristande utbildning och även ointresse.

med hälsning från Karl Arfors

Comments (10)

Ni vet att vi ofta talar om och beskriver den låggradiga inflammationen som en bakgrund till våra folksjukdomar, hjärta/kärl, stroke, diabetes, Alzheimers och även cancer.

Detta är samlingen av kroniska sjukdomar som drabbar oss svenskar när vi kommer upp i åren. Detta på grund av alla tokiga kostråd ex att vi skall undvika mättat fett. Och då har resultatet blivit att vi äter mer snabba kolhydrater. Och i Sverige äter vi ju dessutom väldiga mängder socker

Vi får nu lära oss i Ann Fernholms senaste bok: Det sötaste vi har, om socker och växande kroppar. att det är en väldig oreda i tarmfloran, om tarmar som läcker, gluten och typ 1- diabetes och hur detta påverkar även hjärnan. Gluten överkänslighet är väldigt vanligt i Sverige, kanske för att vi matat våra bebisar med välling, som är baserat på vete. I andra Europeiska länder äter barnen annorlunda, där finns ingen välling och inga barnmatsburkar.

Läs boken så lär du mycket om ditt riskbeteende med födan och hur du skall bättra dig för att minska den låggradiga inflammationen annars får du höra av dig till bloggen igen så kan vi närmare förklara.

Jag har en dotterfamilj i Nice som uppfostrat 3 pojkar Nils, Karl och Sven på grönsaker som man kokar och hackar och äter och med tiden får man alltmer fast föda från föräldrarnas mat mosad till lämplig konsistens.

Jag lägger här in en uppsats som vi (Tore Schersten, Ralf Sundberg förf. till Forskningsfusket och jag) publicerat i Medicinsk Access.

Där kan Ni i lugn och ro närmare bekanta Er med alla olika faktorer som drabbar oss i mikrocirkulationen och vävnaden när ett olämpligt kosthåll drivit oss mot mer inflammation. Vi vet särskilt att Omega 6 som ju Livsmedelsverket rekommenderar att vi skall äta mer av driver fram mer inflammation och mer Ulcerös kolit se ref 15. Hart et al….

Inflammation – folksjukdomarnas gemensamma nämnare

Ha en trevlig helg

Hälsningar

Karl Arfors

Comments (7)

Vi fick ett forskningsanslag för att studera effekten av rökning på mikrocirkulationen. Detta arbete ”Vitamin C prevents cigarette smoke-induced leukocyte aggregation and adhesion to endothelium in vivo” publicerades i PNAS 1994 och kommunicerades av Bruce Ames:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC44467/pdf/pnas01138-0317.pdf

Denna studie utfördes på Experimental Medicine i La Jolla av Hans-Anton Lehr och Karl E. Arfors,  men han har angivit sin hemadress i München som adress vilket givetvis inte är riktigt – man brukar först ange den adress där studien är utförd – det är ett viktigt tillägg här.

Det intressanta med denna studie var att rökningen genom att generera massor med fria radikaler, som vad vi nu vet påverkade glycocalyx (klicka och läs mer) och plattade ut ”glycocalyxen”  så att de vita blodkropparna kunde rulla och fastna på kärlväggen och generera början till inflammation. Detta är alltså grunden till att rökning stimulerar inflammation och ger grunden för atheroskleros och stela blodkärl som leder vidare till hjärtsjukdomar, stroke etc.

Glycocalyx

När rökningen upphörde började glycocalyx-mesh-nätverket att bildas igen och nya trådar spinna ut från endotelcellerna som på nytt hindrade vita inflammationsceller från att fastna på kärlväggen och direkt minska inflammationsstimuleringen.

Allt eftersom har det visat sig att glycocalyx har stor betydelse för inflammationsinducering och vi vet dessutom idag från professor Börje Haraldssons studier att njurfiltrationen också regleras med glycocalyx, så att filtrationen ökar exempelvis vid sockerbelastning.

Idag vet vi ju rätt säkert att rökning ger kärlskador, men det är inte invändningsfritt klarlagt att det börjar på detta vis – så vi behöver ytterligare forskning som belyser hur dessa kärlskador initieras – men jag vågar slå vad om att rökningens fria radikalgenerering som bryter ner glycocalyx är grunden till den inflammationen som ger hjärta/kärlskadorna.

Den forskningen måste göras i mikrocirkulationen för det är där det händer!

/Karl

Comments (1)

Mycket intressant föreläsning med Tore Persson. Kanske en fin paus från sommarvärmen. Ha det fint

/Karl Arfors

Utdrag från Den Blöta Sanningen med Tore Persson

Hela föreläsningen:

Comments (12)
jun
23

Hotet mot din hjärna

Posted by: | Comments (3)

Karl Arfors om ”Hotet mot din hjärna”

Den amerikanske neurologen David Perlmutter, som även är specialist i nutrition,har skrivit en bok ”GrainBrain” och i slutet av maj kom den ut i svensk översättning – ”Hotet mot din hjärna – den överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ”.

Alla som försöker åstadkomma ett hälsosammare liv och friskare ålderdom, måste läsa denna bok. Jag har skrivit en recension i Medicinsk Access som Ni kan ta del av här:

Vad gör kolhydraterna med din hjärna

/Karl

Comments (3)

Vi talar ibland om en låggradig inflammation som en inflammation som liksom gnager långsamt på våra blodkärl och håller igång en låg, men ihållande inflammation, som vi vet leder till våra olika folksjukdomar:

  1. Hjärta/kärl
  2. Stroke
  3. Diabetes
  4. Alzheimers i hjärnan
  5. Cancer

Gemensamt för de fyra första diagnoserna är atheroskleros, som vi nu vet att man kan påverka med kosten som minskar inflammationen (se f.ö. under Inflammation om glycocalyx.)

Glycocalyx är ett ”hårigt” lager av olika sockermolekyler som sitter i kärlväggen (se bild nedan) och hindrar vita blodkroppar att fastna för att blodcellernas receptorer inte når ned till adhesionsreceptorerna på kärlväggen.

Glycocalyx

Glycocalyx, det ”håriga lagret” på insidan av det lilla blodkärlet, består av ett hydrerat  mesh av proteoglykaner, glucosamino-glykaner, glykoproteiner och glykolipider. Bry er inte om de konstiga orden, de är för kalenderbitare, utan ni kan se att de finns glykos i olika kombinationer med andra socker föreningar och proteiner och även glykos tillsammans med lipider (fetter).

Skalan nere till höger är en tiondel av en tusendels millimeter (µm).

Dessa håriga utväxter förstördes tidigare av den fixering man använde vid elektronmikroskopin och blodkärlen var helt rena på insidan.

Detta ”håriga lager” gav distans till cellreceptorerna på endotelceller där vita blodkropparna (inflammationscellerna) fäster och även rullar.

När man genererar fria radikaler med enzymgeneratorn Hypoxantine och xantineoxidas faller glycocalyxlagret samman och plattas ut i kärlbanan så att de aktiverade vita blodkropparna nu kan fastna och deltaga i inflammationsprocessen. Dessa studier gjordes tillsammans med Jacob Björk och Rolando del Maestro från London Ont. och publicerade i Microvascular Research i två arbeten

Dessa arbeten gjordes på vårt laboratorium Experimentell Medicin på Pharmacia AB i Uppsala under hösten 1978 och var de första som undersökte biologiska effekter vid generering av fria radikaler på vävnad där man kunde observera effekter i kärlbanan och i mikrocirkulationen.

Då, för 36 år sedan, såg vi dessa tidiga uttryck för inflammation och det är först på senare år som vi förstår det skeende som de fria radikalerna skapade i sammanhang med överskott på glykos och det inflammationsskapande samröret med Omega 6 (som du kan se ett föredrag om här), som ledde vidare till de mikrocirkulationsförändringar i ögon, njurar och nerv-vävnad som är ett signum på effekter vid diabetes 2 dvs. sockersjuka.

Increase in microvascular permeability induced by enzymatically generated free radicals. I. In vivo study

Del Maestro RF, Björk J, Arfors Karl E.

Microvasc Res. 1981 Nov;22(3):239-54. No abstract available.

PMID: 6895770 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Arbetet som PDF: Increase in microvascular permeability induced by enzymatically generated free radicals. I. In Vivo Study

Increase in microvascular permeability induced by enzymatically generated free radicals. II. Role of superoxide anion radical, hydrogen peroxide, and hydroxyl radical

Del Maestro RF, Björk J, Arfors KE.

Microvasc Res. 1981 Nov;22(3):255-70. No abstract available.

PMID: 6276700 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Arbetet som PDF: Increase in microvascular permeability induced by enzymatically generated free radicals. II. Role of superoxide anion radical, hydrogen peroxide, and hydroxyl radical

Comments (4)

Föredrag med Karl Arfors för LIM Integrativ Medicin

När jag nyligen besökte Indien och deltog i en diabeteskonferens upptäckte jag att man i tätorter har mycket höga halter av Omega 6 i förhållande till Omega 3 – mycket högre än t.o.m. i USA. Man finner värden på uppemot 50:1.

Tidigt insåg Gandhi att Indien måste skaffa sig egen tillverkning av matoljor och en kemist som var hans rådgivare rådde honom att satsa på Solrosolja. Denna olja har 3x så hög Omega6 halt som majsolja nämligen n6/n3 = 150:1 Majsolja har n6/n3 = 50:1 Den höga Omega 6 halten är mycket inflammationsdrivande och kan vara en av anledningarna till att man i Indien har så mycket Diabetes 2.

Den andra kraftigt bidragande orsaken är att man använder så mycket socker i all matlagning och i te och kaffe. I alla dagstidningar såg man annonser om lågfettsyoughurt som man nu inför i Indien och som ni vet, när man sänker fetthalten ökar man på sockermängden. Industrin förstör kosten där, likaväl som här.

Om 20 år förväntar man sig att ha 120 miljoner Indier med Diabetes 2 diagnos. Omega 6 och socker driver båda på den låggradiga inflammation som ligger bakom atherosklerosen dvs. de styva och hårda kärlen och den insulinresistens som leder till diabetessjukdom.

Jag lägger här en länk till ett föredrag som jag höll hösten 2012 för LIM Integrativ Medicin

Dela gärna klippet med dina vänner/bekanta.

Hälsningar

Karl E. Arfors

Comments (3)