Karl Arfors om kost

I den vetenskapliga världen idag börjar det stå klart att kosten är en mycket viktig faktor som leder till ett friskare eller sjukare liv. Läkarna som inte har någon utbildning om kostens betydelse för sjukdom och hälsa, är inte heller intresserade utan inriktar sig på att skriva recept på piller som patienten kan hämta ut på apoteket.

När den röda lampan tänds på instrumentbrädan vad gör du då?

varningslampa

Stannar och försöker ta reda på vad som hänt – är fläktremmen av eller är det vattenpumpen? Eller sätter Du på ett plåster så Du inte behöver se den röda lampan – det är så man gör när man går till doktorn för att få ett recept för att ge symptomatisk behandling för att minska blodtrycker när man istället borde ändra kosten så att  blodtrycket blir normalt – vilket det blir säjer vi som vet.

Jag som är intresserad av kostens betydelse för hälsa och sjukdom och kan hur det även påverkar den låggradiga inflammationen i kroppen som leder till våra folksjukdomar (se sidan Inflammation), har en bra plattform för att rikta Ert intresse till hur ni skall ta tag i ert kosthåll.

Särskilt som nu EPIGENETIKEN (reglering ovanpå generna – dvs. omvärlden) kommit som ett nytt väldigt vitalt forskningsområde som klart visar hur olika komponenter i vår föda påverkar våra gener. De gener som vi fått från vår pappa och mamma är inte det som gäller utan vilka gener som uttrycks.

Vitamin D3 t.ex. påverkar 3000 gener som nedreglerar inflammation och det är mer än 10 % av vårt totala genmaterial (25000 gener) and Omega 3 modifies 1040 genes som också nedreglerar inflammation. Vidare påverkar olika antioxidantia också kärlträdets produktionen i kärlbanan, sänker blodtrycket och ger bättre mer elastiska blodkärl. Kan man hålla sina blodkärl mer elastiska och undvika atheroskleros och stela kärl är mycket vunnit för att skjuta upp åldrandet.

Här kan du ladda ner en artikel om just kost och kärl, bl.a. där det förklaras hur mina egna blodkärl blev 42 år yngre (vilket inte är helt fel): Är dina kärl en tickande bomb?

På karlarfors.se/category/kost/ kommer du hitta ett flertal artiklar om kost, allt ifrån hur kosten påverkar hälsan till tips på hur du kan förändra vardagskosten.