jun
20

Ur Arkivet: Varför ökar förekomsten av sockersjuka och hjärtkärlsjukdomar?

By

I september 2007 uppmärksammades ett av mina hjärteprojekt, att utreda samband mellan kost och hälsa, av Forum Frisk.

”Vad beror den ökande mängden hjärtkärlsjukdomar på? Varför ökar förekomsten av sockersjuka? Vad tyder den senaste tidens sjunkande siffror för död i hjärtinfarkt på? Finns samband? Vilka är de i så fall? Eftersom entydiga svar på dessa frågor från experter saknas, inledde EBC-gruppen, som ligger bakom FORUM Frisk, och under ledning av professor Karl E.  Arfors ett projekt för att utreda sambanden kost och hälsa med särskild tonvikt på hjärtkärlsjukdom och sockersjuka.”

Läs hela artikeln här: http://www.forumfrisk.se/kost/index.asp?g=2&r=91

Observera att bland författarna i brevet till Regeringen i febr 2007 var även professor Lars Werkö en påverkande författare. Men eftersom politiker saknar utbildning om vad som påverkar hälsan och inte har många referenser till den vetenskapliga verkligheten förstår man att det är mycket svårt att ändra kursrikningen.

Våra sjukvårdsbudgetar kommer inte att kunna balanseras i framtiden om inte sjukvårdsadministrationen snart förstår att mättade fettsyror inte är farliga och att vi måste minska på sockerintag och snabba kolhydrater från stärkelse, ssk bröd eftersom även glutenintoleransen från vete är ett stort problem i normalbefolkningen.

/Karl

Categories : Karl Arfors, Kost

Leave a Reply