Karl Arfors om Inflammation

När jag såg de första vita blodkropparna fastna i mikrocirkulationen när vi aktiverat vävnaden med fria radikaler via vår enzymgenerator xantine-oxidase applicerad till kindpåsen blev vi helt fascinerade.

Vi alla som tittade på TV-monitorn såg den enorma ansamlingen av vita blodkroppar i venolerna – detta var inflammation – det var både granulocyter och monocyter. Och så kraftig var aktiveringen att blodflödet av både röda celler och vita stoppades helt och efter en liten stund började det röra på sig igen. Men kärlväggarna i dessa venoler 18-25 um var liksom tapetserade på venolsidan.

Många timmar användes för att förstå hela händelseförloppet. Vi arbetade intensivt i dagar och även nätter med försök för att förstå mer av den initialt mycket kraftiga inflammationen.

Vad som hände förstår vi först nu efter många år när många andra forskare har bearbetat mikrocirkulationen vidare och visat att glycocalyx, en hårig väv på insidan av kärlendotelet som förhindrar vita blodkroppar som är aktiverade och vill fastna  – från att fastna för att cellernas receptorer når inte ner till adhesionsmolekylerna på endotelcellerna och kan fästa.

När glucocalyxlagret brutits ner och lagt sig kan de vita blodkropparnas receptorer binda till adhesionsmolekylerna och alltså fastna i blodkärlet och även arbeta sig vidare och passera mellan endotelcellerna och ut i vävnaden på venolsidan. En inflammations process har startat som även ger läckage av plasma ut från kärlbanan.

Inflammation och folksjukdomar

Vi ska här försöka visa olika faser av inflammation som den drar igång i mikrocirkulationen och även visa hur glycocalyx kan vara med och påverka det som leder till den låggradiga inflammation som kännetecknar förloppen som leder till våra folksjukdomar ( hjärta/kärl, stroke, diabetes, Alzheimers och även Cancer) och hur Ni själva kan påverka detta med kosten, stressen, tankar och livsstil.

Vi arbetade även tillsammans med Bengt Samuelssons grupp på Karolinska Inst. för att försöka förstå de tidiga inflammationsfaktorerna som prostaglandiner, leukotriener och thromboxaner utlösande faktorer som initierar inflammationen (se under Karl Arfors forskning)

Ett gott råd är att börja meditera det minskar klart påverkan av stress.  Och kosten skall jag hjälpa till med.

Artiklar om inflammation hittar du här: karlarfors.se/category/inflammation/