Om Karl Arfors

Mitt namn är Karl E. Arfors och jag har mitt säte i Stockholm. Min passion ligger i att sprida kunskap om kost och inflammation.

Jag har haft förmånen att nyfiket få utveckla mitt intresse för forskning och därigenom fått uppleva att inflammation i mikrocirkulationen har blivit en central fråga relaterat till våra folksjukdomar, vilka idag klassas som drivna av låggradig inflammation.

Genom min passion för forskning har jag tillskansat mig unika möjligheter att förstå vad som leder till dagens folksjukdomar. Vidare hur vården hanterar dessa och hur vård-situationen kan förbättras genom att förändra kosten och livsstilen. Särskilt vill jag markera följande för vården av Diabetes 2 eller som det borde heta ”sockersjuka”, att genom att drastiskt minska intaget av snabba kolhydrater minska den insulinresistens som är grunden till Diabetes 2.

Det är viktigt att vara öppen för nya tankar och att lära nytt så länge man lever. Jag har alltid tyckt om att arbeta med unga nyfikna människor och av dem hämtat inspiration parat med att lära dem tänka på nytt sätt. Jag stannar aldrig upp i min kunskap utan arbetar hela tiden med att utveckla kunskapen vidare.

Löser man inte forsknings-problemet eller frågeställningen med vanligt vertikalt tänkande- tänk lateralt!

Vertikalt tänkande innebär att man borrar sig djupare och djupare som den som letar efter olja utan att kunna lösa problemet, att hitta olja. Tänker man istället lateralt, som Edward de Bono uppmanar oss, drar man upp borren och flyttar sig lateralt. Detta ger en annan möjlighet att finna olja –alltså att lösa problemet. Problemet ses ur ett annat perspektiv.

Detta är egentligen grunden i kreativt tänkande enligt de Bono, se gärna klippet nedan: